Usługi

Podmioty gospodarcze

 • doradztwo przy rozpoczęciu działalności
 • rejestracja podmiotu
 • stała obsługa prawna
 • przygotowywanie i opiniowanie umów
 • reprezentacja w sprawach sądowych
 • reprezentacja w negocjacjach z kontrahentami
 • windykacja należności
 • rejestracja znaków towarowych
 • zamówienia publiczne
 • prawo medyczne
 • oddelegowanie do pracy za granicą
 • zezwolenia na pracę dla cudzoziemców
 • restrukturyzacja i upadłość
 • szkolenia

Podmioty indywidualne

 • porady prawne
 • odszkodowania
 • prawo pracy
 • sprawy majątkowe i nieruchomości
 • reprezentacja przed sądami i organami administracji
 • odwołania od decyzji ZUS
 • odwołania od decyzji administracyjnych
 • negocjacje z bankami, firmami windykacyjnymi, komornikami
 • prawo karne
 • prawo oświatowe
 • upadłość konsumencka

Instytucje państwowe i samorządowe

 • stała obsługa prawna
 • zamówienia publiczne
 • prawo oświatowe
 • sporządzanie opinii prawnych
 • reprezentacja w sprawach sądowych
 • szkolenia